Werkwijze

Wat is psychosociale therapeutische begeleiding?

Psychosociale therapeutische begeleiding onderzoekt jouw hulpvraag meer in de diepte. Sommige problemen of vragen zijn niet makkelijk op te lossen. Tijdens deze vorm van begeleiding wordt duidelijk wat de oorzaak is van je probleem en onderzoek je hoe je daar het beste mee kan omgaan.
Het gaat om alle mogelijke problemen die ontstaan in het dagelijkse leven; om vragen of problemen zonder ernstige psychische of psychiatrische problematiek. Toch kunnen deze problemen je leven zodanig beïnvloeden, dat zich dat uit in lichamelijke ongemakken, algehele ontevredenheid, gevoelens van lusteloosheid en zelfs depressiviteit. Psychosociale therapeutische begeleiding biedt hier hulp bij.

Een ander helpen zichzelf te helpen

Voor mij als psychosociaal therapeut is dit de kern van mijn werk: jou helpen, jezelf te helpen. De antwoorden op jouw vragen zijn bij jou te vinden. Samen gaan we naar binnen kijken en onderzoeken we wie jij werkelijk bent en wat voor jou belangrijk is. Je krijgt inzicht in mogelijke belemmeringen en vindt wegen hoe deze op te ruimen. Daarmee creëeren we meer ruimte voor je sterke kanten en wordt het mogelijk om de door jou ervaren problematiek op een andere manier te benaderen. Je krijgt ruimte voor persoonlijke groei en kunt meer plezier in je leven ervaren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ik begeleid je op een holistische, cliëntgerichte manier. Ik werk met wat zich aandient in het Hier en Nu, zowel in jouw bewuste als onderbewuste geest. De methode moet aansluiten bij jouw persoon. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de door jou ervaren problematiek. Afhankelijk van de vraagstelling en jouw persoonlijkheid maak ik gebruik van bepaalde methoden en technieken die helpen inzicht te verkrijgen in jouw manier van denken,  gedrag en gevoelswereld. Dit gaat altijd in overleg met jou. Vertrouwen is een essentiele voorwaarde in de psychosociale therapeutische begeleiding.

Voorbeelden van methoden en technieken waar ik mee werk zijn:

  • Psycho-educatie; door meer inzicht te geven in jouw (over)levingsmechanismen kan er al veel helder worden over wat er gebeurt en wat je anders wilt doen
  • Visualisatietechnieken, waarmee de diepere lagen van je bewustzijn naar voren komen
  • PSYCH-K®, een verbluffend eenvoudige methode om belemmerende overtuigingen om te zetten in ondersteunende overtuigingen. Lees hier meer over Psych-K®
  • Innerlijk kindwerk, waarbij we aandacht geven aan de verschillende kind delen in jou
  • Systemisch werk, waarbij we kijken naar het familiesysteem en de invloed daarvan op jouw leven
  • Mindfulness
  • Transactionele analyse, waarbij we kijken vanuit welke positie jij met anderen communiceert en welke invloed dat op jouw leven heeft
  • Voice Dialoque, waarbij we het gesprek aangaan met jouw verschillende ‘ikken ‘
  • SoulCollage®, waarbij we een stem geven aan diepere lagen van je onderbewuste door middel van het werken met plaatjes